Assalamu'alaikum Wr Wb... Selamat pagi..

Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Membahas Soal Rezeki.. Yaitu Tingkatan Rezeki Yang Allah Berikan...

Ok Daripada Anda Penasaran Langsung Saja Dibaca Tingkatanya Dibawah Ini...

》Rezeki Tingkat Pertama (yang djamin oleh Allah) : Tidak ada suatu mahlukpun (termasuk manusia) yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rejekinya (QS Huud [11]: 6). Allah memberikan kesehatan, makan, minum untuk seluruh makhluk hidup di dunia ini. Ini adalah rejeki dasar yang terendah.

》Rezeki Tingkat Kedua : Tidaklah manusia mendapat apa-apa, kecuali apa yang telah diusahakannya (QS An-Najm [53]: 39) Allah akan memberikan rejeki sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jika bekerja lebih lama, lebih berilmu, lebih sungguh-sungguh, maka kita akan mendapat lebih banyak, apakah orang muslim atau bukan.

》Rezeki Tingkat Ketiga: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu. (QS Ibrahim [14]: 7). Orang-orang yang pandai bersyukur akan dapat merasakan kasih sayang Allah & mendapat rejeki yang lebih banyak. Itulah janji Allah, hanya orang yang pandai bersyukurlah yang dapat hidup bahagia dan sejahtera.

》Rezeki Tingkat Keempat (unutk orang yang beriman & bertaqwa): Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rejeki dari arah yang tiada di-sangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.

Sesungguhnya Allah melaksanakan semua urusan (yang dikehendaki-Nya).

Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (QS Ath-Thalaq [65]: 2-3). Rejeki yang ke-4 ini adalah rejeki yang istimewa, tidak semua orang bisa meraihnya.

Orang istimewa ini adalah orang yang benar-benar dicintai & dipercaya oleh Allah untuk memakmurkan atau mengatur kekayaan Allah di bumi ini.

Semoga tulisan ini dapat memberikan hikmah, baik kepada penyampai maupun kepada pembaca,,,Amiin..